About sandsixyco

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בנות משאירות מתנות מלקוחות לעצמן. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל https://israelnightclub.com/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91/ – הפוך את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ומספקים ישירות ללקוחות מאובטחים שירותים באיכות טובה יותר. רק שיטה זו מאפשרת להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך למקום המלחמה הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. זה משפיע אך ורק מבקשת הילדה, מכיוון שהתשלום עבור הדיור הוא רק על הוצאות הילדה. המחיר המשוער של הנדל"ן היומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.