معرفی شرکت آگه آفرین آریا

معرفی

آگه آفرین آریا مجموعه‌ای خصوصی است که محور اصلی فعالیت های آن خدمت رسانی به ارتقاء کیفی در تمامی صنایع کشور و به طور تخصصی در زمینه تجهیزات پزشکی می‌باشد.
هم اکنون شرکت آگه آفرین آریا، پس از تجارب فراوان در حیطه های مختلف ثبت و صدور انواع گواهینامه های سیستمی و محصول و نماینده انحصاری چندین مرجع معتبر بین المللی (NB) در زمینه اخذ نشان CE، پروسه صدور گواهینامه را در کوتاه ترین زمان ممکن، فراهم می نماید.
آگه آفرین آریا نماینده رسمی و انحصاری مراجع SZUTEST(NB:2198) و EUROFINS (NB:0477) ،GLOBAL QULITY UNIFICATION STANDARDS CERTIFICATION(US Cert) و دارای تاییدیه از مرکز تایید صلاحیت ایران (NACI) می باشد و جزو مراجع مورد تایید اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در حوزه ثبت و صدور گواهینامه انواع استاندارد ها(ISO) و اخذ نشان CE می باشد.

شرکت آگه آفرین آریا

  • ISO 9001:2015
  • ISO 13485:2016
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO 10002:2018
  • ISO 10004: 2018
  • ISO 22000: 2018
>