استاندارد ها

ایزو 9001:2015
(ISO9001:2015)


ISO 9001 به عنوان استاندارد بین المللی تعریف شده است که الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) را مشخص می کند. سازمان ها از این استاندارد برای نشان دادن توانایی ارائه مداوم محصولات و خدماتی که نیازهای مشتری و مقررات را برآورده می کنند، استفاده می کنند. این استاندارد شناخته شده ترین و پیاده سازی شده ترین استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در جهان و محبوب ترین استاندارد در سری ISO 9000 می باشد.
ISO 9001 اولین بار در سال 1987 توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) منتشر شد که یک آژانس بین المللی متشکل از نهادهای ملی استاندارد از بیش از 160 کشور جهان است. نسخه فعلی ISO 9001 در سپتامبر 2015 منتشر شد.
ISO 9001:2015 برای هر سازمانی صرف نظر از اندازه یا صنعت می¬تواند استفاده شود. بیش از یک میلیون سازمان در بیش از 160 کشور، الزامات استاندارد ISO 9001 را برای سیستم های مدیریت کیفیت خود اعمال کرده اند.
سازمان ها در هر نوع و اندازه ای دریافته اند که استفاده از استاندارد ISO 9001 به آنها کمک می کند تا:
• فرآیندها را سازماندهی کنند
• کارایی فرآیندها را بهبود ببخشند
• به طور مداوم بهبود یابند
ISO 9001 بر اساس متدولوژی برنامه ریزی انجام-بررسی-عمل است و رویکردی فرآیند محور برای مستندسازی و بررسی ساختار، مسئولیت ها و رویه های مورد نیاز برای دستیابی به مدیریت کیفیت موثر در یک سازمان ارائه می دهد. بخش های خاصی از استاندارد حاوی اطلاعاتی شامل موارد زیر می باشد:
الزامات سیستم مدیریت کیفیت، از جمله اطلاعات مستند، برنامه ریزی و تعیین تعاملات فرآیند
مسئولیت های مدیریت
مدیریت منابع، از جمله منابع انسانی و محیط کار یک سازمان
تحقق محصول، شامل مراحل از طراحی تا تحویل
اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم مدیریت کیفیت از طریق فعالیت هایی مانند ممیزی داخلی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
تغییرات ارائه شده در آخرین بازنگری این استاندارد بدین منظور ایجاد شده است تا اطمینان حاصل کند که ISO 9001 به سازگاری با محیط های در حال تغییری که سازمان ها در آن فعالیت می کنند ادامه می دهد. برخی از به روز رسانی های کلیدی درISO 9001:2015 عبارتند از:
معرفی اصطلاحات جدید
ساختار بندی مجدد بخشی از اطلاعات
تاکید بر تفکر مبتنی بر ریسک برای افزایش کاربرد رویکرد فرآیند محور
کاربرد بهبود یافته برای خدمات
افزایش الزامات رهبری سازمان

شرکت آگه آفرین آریا

  • ISO 9001:2015
  • ISO 13485:2016
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO 10002:2018
  • ISO 10004: 2018
  • ISO 22000: 2018
>