استاندارد ها

سیستم مدیریت کیفیت
(Quality Management System)

سیستم مدیریت کیفیت (QMS) به عنوان یک سیستم رسمی تعریف می شود که فرآیندها، رویه ها و مسئولیت ها را برای دستیابی به سیاست ها و اهداف کیفیت مستند می کند. یک QMS به هماهنگ کردن و هدایت فعالیت های سازمان برای برآوردن نیازهای مشتری و نظارتی و بهبود اثربخشی و کارایی آن به طور مداوم کمک می کند.
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر تمامی جنبه های عملکردی یک سازمان تأثیر می گذارد. از مزایای سیستم مدیریت کیفیت مستند شده میتوان به مورد زیر اشاره کرد عبارتند از:
• برآوردن نیازهای مشتری، که به القای اعتماد در سازمان کمک می کند و به نوبه خود منجر به افزایش مشتریان ، فروش و تجارت می شود.
• برآورده ساختن الزامات سازمان، که تضمین کننده، انطباق با مقررات و ارائه محصولات و خدمات از طریق به صرفه ترین و کم هزینه ترین روش، ایجاد فضایی برای گسترش، رشد و سود است.
از دیگر مزایای سیستم های مدبریت کیفیت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• تعریف، بهبود و کنترل فرآیندها
• کاهش ضایعات
• جلوگیری از اشتباهات
• کاهش هزینه ها
• تسهیل و شناسایی فرصت های آموزشی
• کارکنان درگیر
• تنظیم جهت در سطح سازمان
عناصر و الزامات سیستم مدیریت کیفیت QMS
هر یک از عناصر سیستم مدیریت کیفیت به سازمان در جهت دستیابی به اهداف کلی برای برآوردن نیازهای مشتریان و سازمان کمک می کند. سیستم های مدیریت کیفیت باید نیازهای منحصر به فرد یک سازمان را برطرف کنند. با این حال، عناصر مشترک همه سیستم ها عبارتند از:
خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت سازمان
نظامنامه
روش های اجرایی ، دستورالعمل ها و سوابق
مدیریت اطلاعات
فرآیندهای داخلی
رضایت مشتری از کیفیت محصول
فرصت های بهبود
تحلیل کیفیت
قبل از ایجاد سیستم مدیریت کیفیت، سازمان باید فرآیندهای مختلف مرتبط و چند منظوره را شناسایی و مدیریت کند تا نهایتا از رضایت مشتری اطمینان حاصل شود. طراحی سیستم مدیریت کیفیت(QMS) باید متاثر از اهداف، نیازها و محصولات و خدمات مختلف سازمان باشد. این ساختار عمدتاً بر پایه چرخه برنامه ریزی انجام-بررسی-عمل (PDCA) استوار است و امکان بهبود مستمر محصول و سیستم مدیریت کیفیت را فراهم می کند. مراحل اساسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت به شرح زیر است:
طراحی سیستم
تهیه
پیاده سازی
کنترل
اندازه گیری
مرور
بهبود بخشیدن

شرکت آگه آفرین آریا

  • ISO 9001:2015
  • ISO 13485:2016
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO 10002:2018
  • ISO 10004: 2018
  • ISO 22000: 2018
>