استاندارد ها

CE LVD-EMC


دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی تحت دستورالعمل LVD و / یا EMC گواهینامه CE دریافت میکنند.
دستورالعمل LVD یا ولتاژ پایین برای کلیه محصولات الکتریکی که در محدوده ولتاژ 50 تا 1000 ولت AC و 75 تا 1500 ولت DC کار می کنند، قابل اجرا است.
EMC یا سازگاری الکترومغناطیسی در مورد انطباق برای انتشارات الکترومغناطیسی توسط یک دستگاه خاص صحبت می کند.

شرکت آگه آفرین آریا

  • ISO 9001:2015
  • ISO 13485:2016
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO 10002:2018
  • ISO 10004: 2018
  • ISO 22000: 2018
>